onze professionals

Jouw gezondheidsteam

  1. Onze professionals

De professionals van mkbasics.nl

Mkbasics.nl werkt binnen het voor jou samengestelde team met vaste professionals zoals (bedrijfs)artsen (in opleiding), casemanagers, adviseurs arbeid & gezondheid en arbeidsdeskundigen. Ze houden zich bezig met het begeleiden bij (ziekte)verzuim, adviseren over re-integratie, over ziekte en werk en over de relatie daartussen. Bij alle activiteiten ligt de focus op veiligheid, gezondheid en welzijn.

Het team werkt multidisciplinair samen aan het herstel van de werknemer. Bijvoorbeeld met bedrijfsmaatschappelijk werkers, psychologen, arbeidsdeskundigen en ergonomen. We profiteren van korte lijnen en verwijzen gaat snel. Alle professionals en expertise die nodig is, hebben we zelf in huis. Zo nodig verwijzen we naar de reguliere zorg*.

* Wij hebben geen financiële en/of organisatorische banden met een verzekeringsmaatschappij, maar wij werken samen met verzekeraars. Zo kunnen we kosten van interventies ontdubbelen en benutten we de mogelijkheden voor cofinanciering.

 

Onze professionals

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts houdt zich bezig met het voorkomen van ziekteverzuim, adviseert over
re-integratie, ziekte en werk en over de relatie die daartussen bestaat.

Casemanager

Jouw persoonlijke aanspreekpunt neemt werkzaamheden rondom verzuimprocessen uit handen en houdt hierbij de regie. De casemanager staat voor een proactieve begeleiding zodat je personeel optimaal en duurzaam inzetbaar blijft.

Adviseur arbeid en gezondheid

De adviseur arbeid en gezondheid (AAG) is breed inzetbaar in het gehele werkveld Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en is specialist in preventie, verzuimbegeleiding en
re-integratie.

Arbeidsdeskundige

Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige over de re-integratiemogelijkheden van je zieke werknemer.

Taakdelegatie

Een bedrijfsarts kan bepaalde taken door andere professionals uit laten voeren. Dat noemen we taakdelegatie. De bedrijfsarts draagt hierbij altijd zelf de eindverantwoordelijkheid.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.