1. Nieuws

  Nieuwsoverzicht

  Dit is het overzicht van het nieuws van de afgelopen maanden.


  Hoe kun je een medewerker ondersteunen die een dierbare heeft verloren?

  Het verlies van een dierbare kan leiden tot verzuim bij medewerkers, vooral als ze onvoldoende steun ervaren. Volgens het Landelijk Steunpunt Verlies bedraagt het gemiddelde verzuim bij het overlijden van een partner 115 dagen in het eerste jaar. Het gebrek aan steun van leidinggevenden en collega's is één van de redenen waarom medewerkers thuisblijven. Als leidinggevende is het essentieel om adequate begeleiding te bieden. Maar hoe doe je dit?

  Ziekteverzuim bij kleine bedrijven: voorkom langdurige uitval van medewerkers

  Als werkgever sta je trots te midden van je team dat hard werkt om je bedrijf draaiende te houden. Maar wat gebeurt er wanneer er een van je medewerkers ziek wordt? Hoe zorg je ervoor dat ze zo snel mogelijk weer duurzaam aan de slag kunnen en hoe voorkom je dat ze langdurig uitvallen?

  Acht stappen om een sociaal isolement te doorbreken

  Sociaal isolement leidt tot eenzaamheid en deze eenzaamheid heeft ook direct een negatieve impact op de fysieke gezondheid. Reden genoeg om er alert op te zijn bij je medewerkers.

  Drie misvattingen over mediation

  Mediation wordt door bedrijfsartsen van mkbasics.nl geadviseerd als een medewerker zich heeft ziekgemeld en er sprake is van een conflictsituatie. Over mediation bestaan een aantal misvattingen, die hier worden opgehelderd.

  Verslaving bespreekbaar maken, ook als het lastig is

  Vijf procent van de werknemers in Nederland kampt met een verslaving. Vroeg of laat vallen ze uit in het arbeidsproces. Stephan Roelofs (53) is zelf jarenlang verslaafd geweest aan drank en drugs. Hij richtte in 2012 Be-Responsible op om mensen met een verslavingsprobleem te helpen. Het bespreekbaar maken van een verslaving is voor veel werkgevers lastig. Daarom heeft Be-Responsible een leidraad ontwikkeld om werkgevers handvatten te bieden om werknemers met een verslavingsprobleem te kunnen helpen.