1. Nieuws

  Nieuwsoverzicht

  Dit is het overzicht van het nieuws van de afgelopen maanden.


  Vertrouwenspersonen op de werkplek: ondersteuning en veiligheid voor medewerkers

  Als werkgever draag je de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving, inclusief de onderlinge werkverhoudingen tussen je medewerkers. Het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en het beschermen van medewerkers tegen de negatieve gevolgen daarvan is een cruciaal aspect van je beleid. Een onmisbaar onderdeel van dit beleid is de aanstelling van een vertrouwenspersoon.

  Verzuimbegeleiding: van cruciaal belang

  Een gezonde en productieve werkomgeving is van groot belang voor het succes van een organisatie. Als er medewerkers uitvallen, is een effectieve verzuimbegeleiding van groot belang. Bij goede verzuimbegeleiding werken werkgevers en arbodiensten samen om zieke medewerkers te ondersteunen, hun herstel te bevorderen en de impact van ziekteverzuim op het organisatie te minimaliseren.

  Parameters Werkhervattingskas 2024

  De parameters Werkhervattingskas (Whk) voor 2024 zijn bekendgemaakt. Het gemiddeld premiepercentage voor de WGA is gedaald en voor de Ziektewet zelfs fors gedaald. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee onderdelen, namelijk de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie Ziektewet. Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, is de gedifferentieerde premie WGA niet van toepassing oftewel nihil. Is een bedrijf eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan geldt dat de gedifferentieerde premie ZW nihil is.

  Het bevorderen van een gezonde werk-privébalans: Hoe medewerkers veerkrachtiger kunnen worden in een veeleisende wereld

  In de moderne wereld worden medewerkers vaak geconfronteerd met een veeleisende werkomgeving en een druk persoonlijk leven. Het handhaven van een gezonde werk-privébalans is essentieel voor het welzijn en de veerkracht van medewerkers. In dit artikel zullen we bespreken hoe medewerkers veerkrachtiger kunnen worden en een gezonde balans kunnen vinden tussen werk en privéleven.

  De rol van ergonomie op de werkplek: Het voorkomen van werkgerelateerde blessures en RSI

  Ergonomie speelt een essentiële rol bij het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Het toepassen van ergonomische principes op de werkplek is van groot belang om werkgerelateerde blessures en Repetitive Strain Injuries (RSI) te voorkomen. Deze aandoeningen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de gezondheid en productiviteit van medewerkers. In dit artikel bespreken we de rol van ergonomie op de werkplek en hoe het kan bijdragen aan het voorkomen van werkgerelateerde blessures en RSI.