bedrijfsarts mkbasics

Focus op gezondheid, veiligheid en welzijn

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts houdt zich bezig met het voorkomen van ziekteverzuim, adviseert over re-integratie, ziekte en werk en over de relatie die daartussen bestaat. Daarnaast verricht de bedrijfsarts onder andere medische keuringen en onderzoekt de gezondheidsrisico’s op de werkplek. Bij alle activiteiten ligt de focus op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemer en werkgever. 
Onder leiding van onze bedrijfsartsen en hun multidisciplinaire teams keren jouw werknemers sterker terug naar werk. Door een adequate en efficiënte aanpak.

Een bedrijfsarts wordt bij mkbasics.nl alleen ingezet indien er een medische beoordeling noodzakelijk is. Logisch als je weet dat ruim 67% van het verzuim geen medische oorzaak heeft. De bedrijfsarts is dus een medisch adviseur in de 2e lijn. Onze bedrijfsartsen zijn gewend te werken met (register) casemanagers en worden ingezet om te beoordelen of verzuim medisch is of niet. Dit altijd na een heldere vraagstelling door de casemanager, waarop de bedrijfsarts gericht antwoord kan geven.

De spreekuurrapportage van de bedrijfsartsen van mkbasics.nl kenmerkt zich door concrete antwoorden. Daarmee gaan de adviezen van de bedrijfsarts nu verder dan vroeger. De bedrijfsarts ziet het verband tussen ziekte en arbeid, iets waar de huisarts doorgaans niet op let. Dit heeft als gevolg dat de diagnoses van bedrijfsarts en huisarts soms van elkaar verschillen. Het oordeel of er sprake is van ziekte of gebrek is enkel voorbehouden aan de bedrijfsarts.

Meer informatie

Wil je meer informatie, een afspraak maken of heb je een andere vraag?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Ik wil contact opnemen