overige diensten mkbasics

  Gezondheid, veiligheid
  & welzijn

  1. Homepage
  2. Overige diensten

  Overige diensten

  Een gezonde en veilige werkomgeving is essentieel. Investeren in goede arbeidsomstandigheden leidt tot minder arbeidsongevallen, betere productiviteit, lager verzuim en meer betrokken medewerkers.

  Daarom levert mkbasics.nl naast dienstverlening op het gebied van verzuim en
  re-integratie, ook een compleet pakket van diensten op het gebied van fysieke en sociale veiligheid en vitaliteit en gezondheid. Van arbeidsfysiotherapie tot het uitvoeren, begeleiden of toetsen van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). We hebben de juiste gecertificeerde deskundigen in huis, zodat we altijd een antwoord vinden op het vraagstuk dat speelt in jouw organisatie.

  Heb je een vraag of wil je meer informatie?

  Maak een bel-mij-terug afspraak

  Maak afspraak

  Fysieke en sociale veiligheid

  Vertrouwens-persoon

  De vertrouwenspersoon is er voor problemen met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

  Keuringen

  Of het nog gaat om een brandweerman, chauffeur, duiker of iemand in de beroepsvaart of offshore. Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Je wilt daarom regelmatig onderzoeken of je medewerkers voldoen aan wat het werk van hen vraagt.

  Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

  Veilig werken begint bij het (h)erkennen en beperken van de risico’s binnen je organisatie. Met de RI&E zorg je voor een systematische aanpak.

  Vaccinaties

  Om mensen veilig hun vak te laten uitoefenen helpen we bij het opstellen van een vaccinatiebeleid en ook bij de uitvoering daarvan.

  Vitaliteit en gezondheid

  Bedrijfsfysiotherapie

  De bedrijfsfysiotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van medewerkers (ook op de werkvloer) die (dreigen te) verzuimen door lichamelijke klachten die al dan niet door het werk worden veroorzaakt, maar in alle gevallen het functioneren op het werk nadelig beïnvloeden.

  Gezond en effectief werken met de computer

  Medewerkers krijgen inzicht in verbeterpunten voor het inrichten van hun werkplek. Ze leren hun werk beter te organiseren en hun werkwijze eventueel aan te passen. Ze kunnen dit direct in de praktijk toepassen.

  Nationale Monitor Thuiswerken

  De Nationale Monitor Thuiswerken zorgt voor grip op de mentale gezondheid en sociale verbinding van je medewerkers.

  Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

  Het werkvermogen, de gezondheidsrisico’s en de leefstijl worden in kaart gebracht. De uitkomsten stimuleren gezond gedrag van je medewerkers.

  Preventie-medewerker

  De preventiemedewerker helpt de werkgever bij de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.

  Verzuimtraining

  Om leidinggevenden te voorzien in kennis en vaardigheden voor de aanpak van arbeidsverzuim zodat zij in staat zijn om arbeidsverzuim positief te beïnvloeden adviseren we een training verzuimmanagement.

  Vitaliteitscoaching

  Een vitaliteitscoach richt zich op het algehele welzijn van een medewerker en begeleidt, motiveert en enthousiasmeert medewerkers om zich lichamelijk en geestelijk fit en vitaal te voelen.

  (Online) werkplek-onderzoek

  Een (online) werkplek-onderzoek geeft inzicht in risicofactoren aan de hand van de checklist en een persoonlijke analyse.

  Workshops

  Medewerkers die zelf regie nemen over hun gezondheid, vitaliteit, energie en mentale kracht zijn vaak duurzaam inzetbaar en hebben meer plezier in hun werk. We hebben een palet aan workshops die hierbij aansluiten.

  Vragen? Neem gerust contact met ons op.