arbeidsdeskundig onderzoek

Onderzoekt de
re-integratie-
mogelijkheden
bij verzuim

  1. Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Van werkgevers en medewerkers wordt verwacht tijdig actie te nemen als duidelijk is dat de medewerker ten gevolge van ziekte zijn eigen werk niet meer of niet volledig kan doen. Als werkgever ben je verplicht om te onderzoeken hoe de medewerker naar arbeidsvermogen kan blijven werken. 

Je kunt hiervoor een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten. Hoe eerder je een arbeidsdeskundig onderzoek inzet, hoe eerder er duidelijkheid is over de re-integratiemogelijkheden. Maar ook vóór medewerkers langdurig uitvallen, kunnen arbeidsdeskundigen meedenken over oplossingen. Zo signaleren zij waar medewerkers de verbinding dreigen te verliezen, brengen de risico’s in kaart en geven advies.

De arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige adviseert bij de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim en kijkt naar de mogelijkheden voor de uitgevallen medewerker om te re-integreren met als doel langdurige uitval te beperken. De arbeidsdeskundige onderzoekt de knelpunten van het werk of de omgeving, brengt deze in kaart en bedenkt oplossingen, zodat de medewerker op een structurele en duurzame manier weer aan het werk kan gaan of kan blijven werken. 

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten?

  • Bij medewerkers die in toenemende mate problemen ervaren in de uitvoering van hun eigen werk, maar wel helder willen hebben hoe ze eventueel verzuim kunnen voorkomen.
  • Het voorkomen van uitval door na te denken over mogelijke aanpassingen in het werk en/of voorzieningen.
  • Bij iedere medewerker die ten gevolge van ziekte en/of gebrek zijn eigen werk niet meer duurzaam of slechts beperkt kan uitvoeren.

Uitvoering

De aanmelding voor een arbeidsdeskundig onderzoek loopt veelal via en in overleg met de bedrijfsarts, die in overleg met de medewerker een functionele mogelijkheden lijst (FML) opstelt. Op basis hiervan maakt de arbeidsdeskundige een vertaalslag van medische beperkingen naar arbeidsmogelijkheden.

De specifieke vraagstelling voor dit onderzoek, wordt in samenspraak met de bedrijfsarts, werkgever en medewerker bepaald en door de arbeidsdeskundige als uitgangspunt gehanteerd. Zowel werkgever als medewerker worden in de gelegenheid gesteld hun visie op de toekomst te geven met betrekking tot re-integratie.

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het UWV door ervaren arbeidsdeskundigen.
Elk arbeidsdeskundig onderzoek is maatwerk, waarbij de arbeidsdeskundige het gesprek aangaat met werkgever en medewerker over het onbenutte arbeidspotentieel, de loopbaan en mogelijke belemmerende re-integratie factoren. De arbeidsdeskundige bezoekt indien nodig ook de werkplek.

De arbeidsdeskundige stelt voor de medewerker en werkgever een rapportage (arbeidsdeskundig rapport) op waarin een heldere onderbouwing van het onderzoek beschreven staat. Dit arbeidsdeskundig onderzoek maakt ook onderdeel uit van het re-integratieverslag.

In het advies houdt de arbeidsdeskundige rekening met de wet- en regelgeving omtrent het verzuim. Het uiteindelijk doel is dat uitgevallen medewerkers terug kunnen keren in passend werk en de verzuimdrempel minder hoog wordt en dat huidige medewerkers goed hun werk kunnen blijven uitvoeren.

Resultaat

  • Zicht op de arbeidsmogelijkheden van de medewerker.
  • Uitspraak over de arbeidsgeschiktheid voor de eigen functie.
  • Uitspraak over de mogelijkheden van passende en duurzame arbeid in de eigen organisatie.
  • Uitspraak over de re-integratie mogelijkheden, in eerste dan wel tweede spoor.
  • Duidelijk advies over het re-integratieproces of over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
  • Dossierstuk voor het re-integratieverslag dat voldoet aan de toetsingsnormen van het UWV.
 
josvandereijkenmkbasicsnl

Jos van de Reijken

Arbeidsdeskundige bij mkbasics.nl

“In mijn rol als arbeidsdeskundige adviseer ik werkgever en werknemer over de waarde en mogelijkheden van mens, werk en inkomen.

Wat mij drijft in mijn werk is een perfecte fit vinden waarbij een werknemer weer optimaal kan functioneren en presteren naar vermogen. Een optimale balans van belasting en belastbaarheid waarbij werknemer het beste uit zichzelf kan halen, juist ook wanneer er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Een fit waarbij werknemer er helemaal bij hoort, meerwaarde kan brengen en bovenal veel werkplezier kan ervaren!”

Meer informatie

Wil je meer informatie, een afspraak maken of direct een offerte ontvangen voor één van onze diensten?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Ik wil contact opnemen