casemanager mkbasics

Jouw vaste en persoonlijke aanspreekpunt

Casemanager

Als één van je werknemers ziek wordt, krijg je onder andere te maken met regelgeving en noodzakelijke verslaglegging. Ons doel is om jouw werknemer zo snel mogelijk, duurzaam en verantwoord weer aan de slag te laten gaan. 

Bij mkbasics.nl krijg je daarvoor één aanspreekpunt. Iemand die de regels voor je controleert, coördineert en borgt. Een (register) casemanager bij wie je terecht kunt met al je vragen en die staat voor een proactieve begeleiding zodat je personeel optimaal en duurzaam inzetbaar blijft. Dat is personeelszorg waar jij en jouw personeel bij gebaat zijn.

Je hebt hiermee alle wettelijke verplichtingen in één keer geregeld. De casemanager werkt effectief en overzichtelijk volgens een vast dienstverleningsprotocol. Deze goed opgeleide professionals zijn altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen in relevante (sociale) wet- en regelgeving. Dat scheelt tijd en kosten. Een professional zal door de casemanager worden ingeschakeld indien een medische beoordeling noodzakelijk is, of als er een andere wettelijke noodzaak is. 

De casemanager is een belangrijke schakel tussen professional, werkgever en werknemer. Hij vertaalt het advies van de professional en begeleidt bij de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Het werk van de casemanager gaat verder dan het borgen en coördineren van een snel re-integratie proces van de medewerker. Als ervaringsdeskundige is de casemanager een steun in de rug voor werkgever en werknemer. De casemanager pakt de adviezen voortvarend op, zodat de werknemer snel weer duurzaam en verantwoord aan de slag kan.

Voor ieder spreekuurcontact neemt de casemanager telefonisch contact op met de klant om ook zijn kant van het verhaal te horen en samen een concrete vraagstelling richting de professional te kunnen formuleren. Op o.a. deze vraagstelling koppelt de professional terug, tevens staan er zaken in de terugkoppeling zoals: arbeidsongeschiktheidspercentage, de datum van een vervolgafspraak, de mogelijkheden en/of beperkingen en de verwachte prognose in termen van kortdurend of langdurend verzuim. De casemanager vult zelf deze terugkoppeling aan met een concreet implementatieadvies. Zo krijg je altijd een duidelijke terugkoppeling.

Dit strak geregelde proces wordt goed ondersteund door het verzuimmanagementsysteem Visma Verzuim. Hierin wordt de volledige verslaglegging gedaan die je te allen tijde kunt inzien en borgen wij de volledigheid van het dossier. Het systeem is 24 uur per dag bereikbaar. 

Wij maken graag heldere en duidelijke afspraken met je voor aanvang van de dienstverlening. Voer jij de regie of doen wij dat voor jou? Van een volledige ontzorging tot het geheel voeren van de eigen regie wordt dus in samenspraak bepaald. Door deze keuze helder te stellen kennen beide partijen hun positie en daarmee de (eigen) verantwoordelijkheden.

Contact opnemen?

085 273 10 00

Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur

Maak een bel-mij-terug afspraak

Maak afspraak

ingridvanudenmkbasicsnl

Ingrid van Uden

Senior casemanager bij mkbasics.nl

"Als casemanager ben ik de adviseur en vraagbaak voor de werkgever inzake het verzuim van werknemers, preventie en sociale zekerheid. Ik geef gevraagd en ongevraagd advies over dossiers van verzuimende werknemers, met als doel het verzuim zo kort mogelijk te houden en daarmee de schade voor de werkgever te beperken. Als het toch een langdurig dossier wordt, dan help ik als casemanager het dossier Poortwachter-proof naar de WIA aanvraag te begeleiden."