casemanager mkbasics

Jouw vaste en persoonlijke aanspreekpunt

Casemanager

Als één van je werknemers ziek wordt, krijg je onder andere te maken met regelgeving en noodzakelijke verslaglegging. Daar komt behoorlijk wat bij kijken. Ons doel is om jou hierbij te ondersteunen en ervoor te zorgen dat jouw werknemer weer duurzaam en verantwoord aan de slag kan gaan. 

Eén vast aanspreekpunt: de casemanager

Bij mkbasics.nl krijg je als klant één aanspreekpunt. Iemand die adviseert over de wettelijke regels, zodat jij weet wat je moet doen. Een (register) casemanager bij wie je terecht kunt met al je vragen en die staat voor een proactieve begeleiding zodat je personeel optimaal en duurzaam inzetbaar blijft. Dat is ondersteuning waar jij en jouw personeel bij gebaat zijn.

De casemanager werkt effectief en overzichtelijk volgens een vast dienstverleningsprotocol. Deze goed opgeleide professionals zijn altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen in relevante wet- en regelgeving op het gebied van Sociale Zekerheid. Dat scheelt tijd en kosten. Een professional uit het gezondheidsteam zal door de casemanager worden ingeschakeld indien een medische beoordeling noodzakelijk is, of als er een andere wettelijke noodzaak is. 

De schakel tussen het gezondheidsteam, de werkgever en werknemer

De casemanager is een belangrijke schakel tussen het gezondheidsteam, de werkgever en werknemer. Hij vertaalt het advies van de professional uit dit team en begeleidt bij de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Het werk van de casemanager gaat verder dan het borgen en coördineren van een snel re-integratie proces van de medewerker. 

Voor ieder spreekuur neemt de casemanager contact met je op om ook jouw kant van het verhaal te horen en vast te stellen welke afspraken er al dan niet gemaakt zijn om samen een concrete vraagstelling richting het gezondheidsteam te kunnen formuleren. Op o.a. deze vraagstelling koppelt de professional uit het gezondheidsteam terug, tevens staan er zaken in de terugkoppeling zoals: is er sprake van ziekte en/of gebrek, zijn er mogelijkheden voor passend  of aangepast werk, de mogelijkheden en/of beperkingen en de verwachte prognose in termen van kortdurend of langdurend verzuim. 
ingridvanudenmkbasicsnl

Ingrid van Uden

Senior casemanager bij mkbasics.nl

"Als casemanager ben ik de adviseur en vraagbaak voor de werkgever inzake het verzuim van werknemers, preventie en sociale zekerheid. Ik geef gevraagd en ongevraagd advies over dossiers van verzuimende werknemers, met als doel het verzuim zo kort mogelijk te houden en daarmee de schade voor de werkgever te beperken. Als het toch een langdurig dossier wordt, dan help ik als casemanager het dossier Poortwachter-proof naar de WIA aanvraag te begeleiden."