ilse-darnoud

  Verzuimtraining
  voor HR en
  leidinggevenden

  Training verzuimmanagement

  Werkgevers vervullen een belangrijke rol, wanneer het gaat om het zorg dragen voor een zo prettig mogelijk werkklimaat. Dit houdt onder meer in dat er aandacht is voor de preventie van ziekteverzuim en de wijze van begeleiding van verzuimende medewerkers.

  Om HR/leidinggevenden te voorzien in kennis en vaardigheden voor de aanpak van arbeidsverzuim biedt mkbasics.nl een incompany groepstraining aan. Deze training heeft als hoofddoel: “Het aanreiken van kennis en vaardigheden waardoor deelnemers in staat zijn het arbeidsverzuim positief te beïnvloeden”.

  Om een heldere en eenduidige aanpak van verzuim binnen de organisatie gestalte te geven waarbinnen de deelnemers in staat zijn hun rol op een adequate wijze te vervullen, bieden we een training verzuimmanagement aan waar onderverdeeld in subdoelen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Visie op vitaliteit en verzuim
  • Doel arbobeleid
  • De Wet verbetering poortwachter
  • Gesprekstechnieken

  Een training verzuimmanagement biedt de deelnemer handvatten voor het vervullen van zijn specifieke rol in preventie en aanpak van verzuim. 
  Uitgangspunt van deze training is een (telefonisch) voorgesprek met HR, met als doel de huidige situatie in kaart te brengen met betrekking tot het aanwezige verzuimbeleid en de invulling hiervan in de praktijk. Daarnaast worden de doelen, behoeften en wensen besproken met betrekking tot de training. Vervolgens wordt de training uitgewerkt.

  Aan het einde van de training kent de deelnemer de afspraken binnen het verzuimbeleid van jouw organisatie en weet hij wat hij wel en niet kan doen om de verzuimende medewerker op een goede manier te begeleiden.

  Meer informatie of een offerte ontvangen?

  Vraag vrijblijvend meer informatie of een offerte aan.

  Mkbasics.nl biedt de volgende afzonderlijke modules aan

  regisseur

  1. De leidinggevende als regisseur

  In deze basismodule maken deelnemers kennis met visie op inzetbaarheid, oorzaken van verzuim, wat is verzuim (is verzuim ziekte of gedrag?), het herkennen van (dreigend) verzuim, introductie Wet verbetering poortwachter en WIA en beïnvloedingsmogelijkheden.
  verzuimgesprek-oefenen

  2. Oefenen van verzuimgesprekken met een acteur

  In deze module leren deelnemers vaardigheden in het voeren van verzuimgesprekken door toepassing van de theorie in de praktijk middels het oefenen van de (mede eigen ingebrachte) casuïstiek. Een tweede resultaatgebied is sturing en monitoring op inzetbaarheid.

  follow-up-verzuimtraining

  3. Follow up

  Hoe brengt de deelnemer het geleerde in de praktijk? Ongeveer 2 maanden na het afronden van module 2 vindt overleg plaats tussen de trainer van mkbasics.nl en de deelnemers om het beoogde resultaat te bewaken en indien nodig aanpassingen te kunnen doen/bij te kunnen sturen. Praktijksituaties worden geëvalueerd.
  expert-ilse-darnoud

  Ilse Darnoud (trainer)

  "Zorg jij goed voor de motor van jouw organisatie?

  Een manager die zijn medewerkers niet kent, kan niet sturen op inzetbaarheid. Leg de focus daarom niet alleen op de goede begeleiding van uitgevallen medewerkers, maar heb oog voor al je mensen. Dat is echt dé sleutel tot het creëren van een gezonde, productieve en fijne werkomgeving. 

  Onze training geeft handvatten aan  leidinggevenden en HR-professionals om effectief om te gaan met verzuim en medewerkers te ondersteunen bij hun gezondheid en welzijn.”

  informatie

  Meer informatie 

  Heb je vragen? Wil je meer informatie over onze verzuimtraining? Of wil je een offerte ontvangen? 

  Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  Neem contact op