Verzuimtraining

  Werkgevers vervullen een belangrijke rol, wanneer het gaat om het zorg dragen voor een zo prettig mogelijk werkklimaat. Dit houdt onder meer in dat er aandacht is voor de preventie van ziekteverzuim en begeleiding van verzuimende medewerkers.
  Belangrijk bij een verzuimmelding van een medewerker is het gedrag van zowel van de medewerker als van diens leidinggevende. De accenten liggen soms nog teveel op de gedachte dat het een medisch probleem betreft. Dit leidt veelal tot passief gedrag en dat is juist wat je niet wenst!

  Een training verzuimmanagement biedt de deelnemer handvatten voor het vervullen van zijn specifieke rol als leidinggevende in de aanpak van het verzuim. 
  Uitgangspunt van deze training is een (telefonisch) voorgesprek met HR, met als doel de huidige situatie in kaart te brengen met betrekking tot het aanwezige verzuimbeleid en de invulling hiervan in de praktijk. Daarnaast worden de doelen, behoeften en wensen besproken met betrekking tot de training. Vervolgens zal de trainer de training uitwerken.
  Om uiteindelijk een heldere en eenduidige aanpak van verzuim binnen de organisatie gestalte te geven, waarbinnen de leidinggevenden, evenals de andere actoren in het proces, in staat zijn hun rol op een adequate wijze te vervullen, wordt de volgende stapsgewijze aanpak voorgesteld.

  Mkbasics.nl biedt een training verzuimmanagement aan die bestaat uit 3 afzonderlijke modules, te weten:

  1. De leidinggevende als regisseur inzetbaarheid in de praktijk
  2. Oefenen van verzuimgesprekken met een acteur
  3. Follow up

  Aan het einde van de training kent de deelnemer de afspraken binnen het verzuimbeleid van jouw organisatie en weet hij wat hij als leidinggevende wel en niet kan doen om het arbeidsverzuim positief te beïnvloeden. Daarbij is de deelnemer in staat verzuimgesprekken te voeren.

  Meer informatie of een offerte ontvangen?

  Vraag vrijblijvend meer informatie of een offerte aan.