adviseur arbeid en gezondheid

  Kennis van preventie,
  inzetbaarheid en
  re-integratie

  1. Adviseur arbeid en gezondheid

  Adviseur arbeid & gezondheid

  Als je bij ons op het spreekuur komt, dan kan een bedrijfsarts van mkbasics.nl de taken door een collega laten uitvoeren onder zijn of haar eindverantwoording (taakdelegatie). Bij mkbasics.nl werken deze professionals onder de functiebenaming adviseur arbeid & gezondheid.

  De adviseur arbeid & gezondheid (AAG) heeft na het verkrijgen van een BIG registratie een Post-HBO specialisatie in de bedrijfsgezondheidszorg afgerond. Deze specialisatie richt zich op de bescherming van de mens in zijn arbeid en de bewaking van zijn arbeidsomstandigheden. 
  De adviseur arbeid & gezondheid beschikt over medische kennis en heeft de nodige kennis over aandoeningen en ziekten, voorgeschreven medicatiegebruik en medische behandelingen. De adviseur arbeid & gezondheid werkt altijd vanuit taakdelegatie. Dit betekent dat de adviseur arbeid & gezondheid in opdracht van de bedrijfsarts werkt, waarbij de bedrijfsarts de eindverantwoordelijkheid draagt. Er is structureel en frequent contact tussen bedrijfsarts en de adviseur arbeid & gezondheid.

  Voor alle professionals met wie je in een spreekuur contact hebt, geldt dat hetgeen wat daar wordt besproken onder het medische beroepsgeheim valt. Dit betekent dat wanneer je het verzuimspreekuur bezoekt er ook een terugkoppeling aan jouw werkgever wordt gegeven. De informatie die met een werkgever gedeeld mag worden, betreft mededelingen over mogelijke beperkingen, wat je wel of niet kan, eventuele aanpassingen van de werkzaamheden, een prognose en of zo nodig mededelingen of een behandeling wordt gevolgd (niet welke behandeling).

  harryboontjemkbasicsnl

  Harry Boontje

  Adviseur arbeid en gezondheid bij mkbasics.nl

  "Vaak ben ik het eerste aanspreekpunt voor jou als (zieke) werknemer. Ik geloof in eigen regie, dus ik zal je vragen hoe je zelf aankijkt tegen de situatie rondom je ziekmelding en hoe je denkt te re-integreren. We zetten samen de lijnen uit naar werkhervatting, waarbij ik de overtuiging heb dat er maar 1 kans is op goed herstel en op terugkeer naar de werkvloer.

  Ik realiseer me dat zowel fysieke als mentale klachten zeer ingrijpend kunnen zijn, maar ik probeer jou na een spreekuur desondanks met een goed gevoel naar huis te laten gaan."