onze professionals

  Onze professionals zijn er voor jou

  1. Onze professionals

  De professionals van mkbasics.nl

  Mkbasics.nl werkt met vaste professionals binnen het gezondheidsteam zoals bedrijfsartsen, artsen (i.o), (senior) casemanagers, adviseurs arbeid & gezondheid en arbeidsdeskundigen. Ze houden zich bezig met het begeleiden bij (ziekte)verzuim, adviseren over re-integratie, over ziekte en werk en over de relatie daartussen. Bij alle activiteiten ligt de focus op veiligheid, gezondheid en welzijn.

  Door wie word je geholpen?

  Bedrijfsarts

  De bedrijfsarts houdt zich bezig met het voorkomen van ziekteverzuim, adviseert over re-integratie, ziekte en werk en over de relatie die daartussen bestaat.

  Bedrijfsarts in opleiding

  Je kunt te maken krijgen met een arts die nog in opleiding is met de specialisatie bedrijfsgezondheidszorg. 

  Casemanager

  De casemanager is het vaste aanspreekpunt van jouw werkgever. Als je ziek wordt, zorgt de casemanager er samen met jouw werkgever voor dat alle stappen genomen worden voor een goede begeleiding met als doel duurzaam en verantwoord aan de slag te gaan.

  Adviseur arbeid en gezondheid

  De adviseur arbeid en gezondheid (AAG) is breed inzetbaar in het gehele werkveld Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en is specialist in preventie, verzuimbegeleiding en
  re-integratie.

  Arbeids-deskundige

  Met het arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige over jouw
  re-integratiemogelijkheden wanneer je ziek bent.

  Taakdelegatie

  Een bedrijfsarts kan bepaalde taken door andere professionals uit laten voeren. Dat noemen we taakdelegatie. De bedrijfsarts draagt hierbij altijd zelf de eindverantwoordelijkheid.