1. Waarom en wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

  Waarom en wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

  Wat als de re-integratie van een medewerker vastloopt? Of als een medewerker na bijna één jaar nog niet is teruggekeerd in het eigen werk of ander passend werk? Dan kan een arbeidsdeskundige adviseren over mogelijkheden om toch terug te keren in het arbeidsproces. Maar waarom zou je daarop wachten als de arbeidsdeskundige al vóór er langdurig verzuim is, kan meedenken?

  arbeidsdeskundig-onderzoek

  Blik op de toekomst

  Een arbeidsdeskundige is een expert die – meestal bij langdurig verzuim – onafhankelijk onderzoekt welke stappen de werkgever en medewerker kunnen zetten om werkhervatting mogelijk te maken. Binnen de eigen organisatie of daarbuiten. Linda van der Burg is een van arbeidsdeskundigen binnen het Arbo Unie concern. “Wij kijken naar individuele medewerkers, naar hún belastbaarheid, vaardigheden en interesses. Maar doordat dit ons dagelijks werk is, signaleren we ook trends. Zo merk ik dat, nu de beroepsbevolking langer doorwerkt en gemiddeld steeds ouder is, medewerkers achterop kunnen raken als hun werkgever niet tijdig vooruitkijkt. Mensen doen soms heel lang hetzelfde werk, en hebben dan uiteindelijk niet meer de digitale vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Of die nodig zijn om binnen hun eigen organisatie aan het werk te blijven, mocht op een dag hun eigen werk te zwaar voor ze worden.”

  Oog voor inzetbaarheid

  Om die situatie te voorkomen en op tijd bij te sturen, pleit Linda ervoor om regelmatig te peilen hoe medewerkers ervoor staan. Wie komt er nog mee en wie niet? “Als werkgever word je geacht je ervoor in te zetten dat je medewerkers duurzaam aan het werk kunnen blijven. Dat hoort bij goed werkgeverschap. Bovendien: in de krappe arbeidsmarkt van nu wil je toch zo veel mogelijk mensen aan boord houden? Als arbeidsdeskundigen kunnen wij signaleren waar medewerkers de aansluiting dreigen te verliezen en denken wij graag mee over de stappen die je kunt zetten om hen aangehaakt te houden.”

  De juiste expert op het juiste moment

  Dat kunnen aangepast werktijden zijn, maar ook praktische voorzieningen zoals een opstapje voor een chauffeur om makkelijker in en uit een voertuig te komen. “Wij komen op de werkplekken en zien daardoor goed wat er nodig en mogelijk is. Ons startpunt zijn individuele medewerkers, maar als we binnen één organisatie herhaaldelijk tegen vergelijkbare knelpunten aanlopen, is dat een signaal om met de werkgever in gesprek te gaan over een bredere aanpak. En omdat we bij Arbo Unie in multidisciplinaire teams werken, betrekken we hierbij heel eenvoudig de juiste experts, zoals een ergonoom of een arbeids- en organisatieadviseur.” 

  Jobcarving

  Arbeidsdeskundigen helpen op deze manier risico’s voor de inzetbaarheid van medewerkers te signaleren en hier actie op te nemen. “In het verlengde daarvan adviseren we ook steeds vaker over jobcarving. Daarbij wordt van verschillende taken één nieuwe functie gemaakt, afgestemd op de vaardigheden en interesses van een medewerker. Dat soort maatwerk om ervoor te zorgen dat een medewerker binnen de organisatie kan of wil blijven, is sterk in opmars. Daarbij kunnen wij wegen of de eisen van die nieuwe functie passen bij de belastbaarheid van de medewerker voor wie de functie is gecreëerd. Werkgevers weten ons hiervoor steeds beter te vinden. Een goede ontwikkeling, want ook op die manier kan er weer beweging komen in een re-integratietraject. Óf nog beter: je kunt er verzuim mee voorkomen.”

  Meer informatie?

  Wil je meer informatie over wat de arbeidsdeskundigen van mkbasics.nl voor jouw organisatie en medewerkers kunnen betekenen? Bezoek dan onze pagina over het arbeidsdeskundig onderzoek.
   

  Deel deze pagina

  Terug naar nieuwspagina