1. Tijdelijke wijziging in de WIA-beoordeling van 60-plussers

  Tijdelijke wijziging in de WIA-beoordeling van 60-plussers

  Op dit moment zijn er achterstanden bij het UWV waardoor de WIA-beoordelingen c.q. -beschikkingen lang op zich kunnen laten wachten. Minister van SZW, Karien Van Gennip, heeft daarom een aantal tijdelijke buitenwettelijke maatregelen aangekondigd. De belangrijkste daarvan is dat 60-plussers die 2 jaar ziek zijn niet langer standaard beoordeeld worden door een verzekeringsarts om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De vereenvoudigde WIA-beoordeling wordt dan gedaan door een arbeidsdeskundige. Lees hier wat dat precies inhoudt.

  Vereenvoudigde WIA beoordeling

  Procedure

  De vereenvoudigde WIA-beoordeling is ingegaan op 01-10-2022 en loopt tot en met 31-12-2023. De voorwaarde is dat de datum waarop de werknemer 2 jaar ziek is in die periode valt en de werknemer op die dag 60 jaar of ouder is.

  Bij binnenkomst van de WIA-aanvraag wordt de situatie van de werknemer beoordeeld op basis van de schriftelijke informatie van de WIA-aanvraag. De arbeidsdeskundige van het UWV belt met de werknemer en werkgever met een uitleg over deze procedure. Als zowel de werkgever ende werknemer akkoord gaan met de vereenvoudigde beoordeling dan wordt deze uitgevoerd door een arbeidsdeskundige van het UWV.

  Punten om rekening mee te houden

  • Als de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering dan is dit altijd het maximale bedrag dat hij aan WGA-uitkering kunt krijgen.
  • Verdient de werknemer 65% of meer van zijn oude loon op het moment van de aanvraag, dan zal hij geen WIA-uitkering ontvangen.
  • Mocht het UWV van mening zijn dat tot de AOW-leeftijd niet gewerkt kan worden, dan wordt de werknemer alsnog door een verzekeringsarts beoordeeld. Mogelijk kan hij dan een IVA-uitkering krijgen.

  Als de werkgever en de werknemer akkoord gaan met de vereenvoudigde WIA-beoordeling geldt voor de werknemer:

  • dat er voor hem sneller duidelijkheid is over de uitkering;
  • het UWV hem ondersteunt bij het zoeken naar werk.

  en voor de werkgever:

  • dat de instroom in de WIA geen gevolgen zal hebben voor de gedifferentieerde premies voor de WGA (voor middelgrote en grote werkgevers die publiek verzekerd zijn). Deze betalingen komen het uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds en niet uit de werkhervattingskas.
  • dat wanneer een werkgever die eigen risicodrager (ERD) is in deze situatie, het UWV de betaling van de uitkering op zich neemt. De ERD-werkgever blijft wel verantwoordelijk voor de re-integratie van de ex- werknemer. Controle hierop is dus heel belangrijk.

  De verwachting is dat hierdoor het aantal werknemers met een 80-100% WGA zal gaan toenemen.

  De werkgever en/of de werknemer kan/kunnen ervoor kiezen om de beoordeling alsnog door de verzekeringsarts uit te laten voeren. Bij een eventuele instroom in de WIA geldt dan wel dat dit gevolgen kan hebben voor de gedifferentieerde premies van de WGA (middelgrote en grote werkgevers). Ook voor een ERD-werkgever zal de instroom in de WIA betekenen dat ze verantwoordelijk zijn voor de uitbetaling van de WIA-uitkering.

  Mocht de werkgever of de werknemer het dan niet eens zijn met de uitkomst van de WIA-beoordeling, dan bestaat de mogelijkheid voor bezwaar en beroep nog steeds.

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met je vaste casemanager van mkbasics.nl.
   


  Deel deze pagina

  Terug naar nieuwspagina