1. Drie misvattingen over mediation

  Drie misvattingen over mediation

  Mediation wordt door bedrijfsartsen van mkbasics.nl geadviseerd als een medewerker zich heeft ziekgemeld en er sprake is van een conflictsituatie. Over mediation bestaan een aantal misvattingen, die hier worden opgehelderd.

  Drie misvattingen over mediation

  Misvatting 1: mediation wordt alleen ingezet voor een exit (ontslag) van de medewerker

  Er zijn twee oplossingsrichtingen:

  Duurzame afspraken maken voor het vervolg van de samenwerking: dit zijn dan bijvoorbeeld afspraken over het herstel van vertrouwen, manier van communiceren en/of verwachtingen naar elkaar toe.
  Afscheid nemen van elkaar: als je niks meer met elkaar te maken hebt, kan dat een prima oplossing zijn. Dat hoeft niet per se in de vorm van ontslag, een medewerker krijg een nieuwe start op een andere afdeling met een andere leidinggevende.

  Misvatting 2: een conflict is een hoogoplopende en escalerende situatie

  Dan is er inderdaad sprake van een conflict. Maar ook een meningsverschil of een vastlopend gesprek noem je een conflict. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een medewerker die niet goed functioneert, onenigheid over verzuim en re-integratie of gedoe over een werkrooster.

  Overigens is er sprake van een conflict als één van de partijen een conflict ervaart. Soms weet de andere partij (nog) nergens van.

  Een mediator wordt vaak pas ingezet als de situatie niet meer houdbaar is. De weg terug naar samenwerking wordt dan ook steeds lastiger. Hierdoor eindigen de meeste mediationtrajecten in een exit (daar komt misvatting 1 vandaan).

  Door in een eerder stadium een mediator in te zetten voor een herstel- of bemiddelingsgesprek, is de kans groter dat er duurzame afspraken gemaakt worden voor het vervolg van de samenwerking.

  Misvatting 3: mediation is duur

  Het inzetten van een mediator is niet gratis. Het niet inzetten van een mediator is dat echter ook niet. Het verzuim van een medewerker kost al gauw minimaal 260 euro per dag. Terwijl een arbeidsconflict zonder bemiddeling gemiddeld zo’n 30.000 euro kost.

  Met deze feiten is het dus des te belangrijker om een medewerker weer snel uit een conflict en uit het verzuim te hebben. Dan vallen de kosten van een mediator nog wel mee en is de impact van een mediator groot.

  Daarbij heeft mediation een aantal voordelen ten opzichte van een juridische procedure, waarbij twee partijen een advocaat inschakelen.

  Schema

  Bron: www.memediation.nl - Martijn Hoogstraten
  Deel deze pagina