Vragen over de dienstverlening

  Zijn jullie bedrijfsartsen BIG geregistreerd?

  Ja, ze hebben een BIG registratie.

  Ik sluit halverwege het jaar aan, hoe worden de jaarlijkse aansluitkosten dan in rekening gebracht?
  De kosten worden dan naar rato (t/m december) in rekening gebracht.
  Wat is de (minimale) contractduur?
  De contractduur is 1 jaar met een stilzwijgende verlenging.
  Kan ik rechtstreeks contact hebben met de bedrijfsarts?
  Dit kan wel, alleen loopt het contact loopt via de casemanager.
  Van welk verzuimprogramma maken jullie gebruik?
  Wij werken met Visma Verzuim VZS (voorheen VerzuimSignaal), 24 uur per dag beschikbaar.
  Krijgen wij één aanspreekpunt?

  Ja, je krijgt één aanspreekpunt binnen mkbasics.nl, een geregistreerde casemanager is bereikbaar via een persoonlijk mailadres en mobiel telefoonnummer.

  Worden er aansluitkosten in rekening gebracht?

  Nee, er worden geen aansluitkosten in rekening gebracht.

  Is het mogelijk om door te melden naar de verzuimverzekeraar?
  Nee, vanwege de privacy wet leveren wij deze service niet. Je kunt vanuit Visma Verzuim VZS de verzuimcijfers genereren en doorsturen naar jouw verzuimverzekeraar.
  Ik heb nu een zieke werknemer, kan ik per direct aansluiten?
  Ja, geen enkel probleem, we maken er dan een spoedaansluiting van.
  Hebben jullie te maken met een bedrijfsartsen tekort?
  Er is een bedrijfsartsen krapte waar ook wij mee te maken hebben maar wij hebben onze dienstverlening hierop aangepast. Wij werken met een gezondheidsteam en onder taakdelegatie nemen de Adviseurs Arbeid en Gezondheid (AAG) binnen mkbasics.nl taken over van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts houdt de eindverantwoordelijkheid.
  Kan ik bij aansluiten alleen de zieke werknemers aanmelden op het contract?
  Nee, je sluit het contract verzuimbegeleiding af voor alle werknemers waarvoor je als werkgever een loondoorbetalingsverplichting hebt.
  Is het mogelijk om te koppelen met ons Personeels Informatie Systeem?
  Ja, bij meer dan 150 werknemers is het mogelijk om te koppelen, wij zullen je dan in contact brengen met de leverancier van Visma Verzuim VZS.
  Hoe kan ik een contract verzuimbegeleiding afsluiten?
  Waar zijn jullie gevestigd?
  Wij hebben een landelijke dekking omdat we gebruik maken van de spreekuurlocaties van onze moederorganisatie Arbo Unie.
  Mijn werknemer gaat gedurende de contractperiode uit dienst, hoe wordt dit verrekend?
  Wij zullen dit niet verrekenen en je krijgt geen restitutie, die kosten zijn gemaakt voor het inkopen van licencies en bewaren van de werknemersgegevens in ons verzuimsysteem.
  Wat is de missie van mkbasics.nl?
  Hoe lang duurt het voordat de koppeling met ons Personeels Informatie Systeem en Visma Verzuim VSZ gerealiseerd is?
  Hiervoor verwijzen wij je naar Visma Verzuim VZS.
  Geven jullie ook korting op het abonnement?
  Indien je een contract afsluit voor 3 jaar ontvang je automatisch 5% korting op de abonnementsbijdrage.
  Zijn de bedrijfsartsen bij jullie in dienst?
  Ja, de bedrijfsartsen zijn in dienst van mkbasics.nl en/of onze moedermaatschappij Arbo Unie.