1. Medewerker
  2. Diensten
  3. Arbeidsdeskundig onderzoek

  Arbeidsdeskundig onderzoek

  Van zowel je werkgever als van jou wordt verwacht tijdig actie te nemen als duidelijk is dat jij ten gevolge van ziekte je eigen werk niet meer of niet volledig kan doen. De re-integratiemogelijkheden binnen de eigen organisatie (eerste spoor) of buiten de eigen organisatie (tweede spoor) dienen onderzocht te worden. 

  De arbeidsdeskundige adviseert bij de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim en kijkt naar de mogelijkheden voor jou om te re-integreren met als doel langdurige uitval te beperken. De arbeidsdeskundige kan voor jou en je werkgever een rapportage opstellen waarin een heldere onderbouwing van het onderzoek beschreven staat. Dit arbeidsdeskundig onderzoek maakt ook onderdeel uit van het re-integratieverslag.

  Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het UWV door ervaren arbeidsdeskundigen.
  Elk arbeidsdeskundig onderzoek is maatwerk, waarbij de arbeidsdeskundige het gesprek aangaat met jou en jouw werkgever en indien nodig ook jouw werkplek bezoekt. De aanmelding loopt meestal via en in overleg met de bedrijfsarts, die in overleg met jou een functionele mogelijkheden lijst (FML) opstelt. Op basis hiervan maakt de arbeidsdeskundige een vertaalslag van medische beperkingen naar arbeidsmogelijkheden.