1. Arbeidsomstandighedenspreekuur

  Arbeidsomstandighedenspreekuur

  Van jou als werknemer wordt verwacht dat je je actief opstelt als het gaat om ontwikkeling, scholing, mobiliteit en ook gezondheid. Daarbij past het recht om bij gezondheidsklachten die met werk te maken hebben, een bedrijfsarts te raadplegen tijdens het arbeidsomstandighedenspreekuur. Tijdens deze afspraak kun je vragen stellen over veiligheid, gezondheid en welzijn van jou als werknemer in relatie tot jouw werkzaamheden. Zo nodig stelt de bedrijfsarts vervolgacties voor. Denk bijvoorbeeld aan een werkplekonderzoek door een arbeidshygiënist of ergonoom of begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk werker of GZ psycholoog.

  Kan mijn werkgever dit arbeidsomstandigheden spreekuur ook voor mij als werknemer inplannen?

  Vanuit goed werkgeverschap kan het voorkomen dat een leidinggevende het initiatief wil nemen om een werknemer preventief op te laten roepen bij de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld als er sprake is van frequent verzuim of een chronische aandoening waarover men advies wil. Alleen als jij als werknemer daarmee akkoord gaat, kan je zelf een afspraak voor een arbeidsomstandigheden spreekuur inplannen. 

  Jouw werkgever kan dus het initiatief nemen, het is echter aan jou als werknemer om hier wel of geen gebruik van te maken. Vanuit privacy oogpunt delen we niet met de werkgever wanneer dit spreekuur plaatsvindt en alleen jij als werknemer ontvangt een terugkoppeling van dit spreekuur. Je kunt natuurlijk wel een geheel eigen afweging maken om de rapportage met je werkgever te delen. Waar ons dat wenselijk lijkt, zullen we dat ook in de rapportage adviseren. 
  Omdat voorkomen beter is dan genezen, biedt mkbasics.nl het arbeidsomstandigheden spreekuur aan als onderdeel van al onze abonnementen Je kunt zelf de afspraak inplannen voor het arbeidsomstandigheden spreekuur inplannen via het medisch secretariaat. Het medisch secretariaat is telefonisch bereikbaar op: 085-2731040.