bedrijfsarts mkbasics

Open spreekuur
bij de bedrijfsarts

  1. Arbeidsomstandighedenspreekuur

Arbeidsomstandighedenspreekuur

  • Werken aan duurzame inzetbaarheid
  • Raadpleeg de bedrijfsarts
  • Zorgt voor het voorkomen van uitval

Van werkenden wordt verwacht dat ze zich actief opstellen als het gaat om ontwikkeling, scholing, mobiliteit en ook gezondheid. Daarbij past het recht om bij gezondheidsklachten die met werk te maken hebben, een bedrijfsarts te raadplegen tijdens het arbeidsomstandighedenspreekuur. Bijvoorbeeld over werken en zwangerschap, ergonomie of de balans tussen werk en privé. Zo nodig stelt de bedrijfsarts vervolgacties voor. Denk bijvoorbeeld aan een werkplekonderzoek door een arbeidshygiënist of ergonoom of begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk werker of GZ psycholoog.

Met het arbeidsomstandighedenspreekuur ondersteun je je werknemers om zelf de regie te nemen over hun eigen (duurzame) inzetbaarheid. Bovendien draagt vrije, laagdrempelige toegang tot de bedrijfsarts bij aan het voorkomen van uitval. Individuele en ook collectieve gezondheidsrisico’s op het werk komen zo makkelijker en sneller aan het licht.

Contact opnemen?

085 273 10 00

Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur

Maak een bel-mij-terug afspraak

Maak afspraak

Meer informatie

Wil je meer informatie, een afspraak maken of heb je een andere vraag?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Ik wil contact opnemen