1. Ondersteuning vanaf week 4

Alles goed geregeld vanaf week 4

Verzuimabonnement Ondersteuning vanaf week 4

Met dit pakket* heb je de eerste 3 weken van verzuim zelf de regie. De vaste casemanager heeft hierna de regie op het hele proces en zal zelf alle benodigde activiteiten in het kader van de WVP bewaken en inzetten en gedurende het verzuim van je werknemer. Alle activiteiten die niet onder het abonnement* vallen, zullen op basis van nacalculatie worden gefactureerd.

De vaste casemanager neemt naar aanleiding van de ziekmelding in het verzuimsysteem na drie weken verzuim van jouw werknemer telefonisch contact met je op, om af te stemmen of actie vanuit mkbasics.nl noodzakelijk is. Je hoeft er dus niet zelf aan te denken om contact met je casemanager te zoeken, wij bellen met jou! Uiteraard adviseren we wel om bij dreigend langdurig verzuim (o.a. rugklachten, psychische klachten en arbeidsconflict) direct na de ziekmelding contact op te nemen met je casemanager.

Zo kunnen we snel schakelen en de juiste stappen nemen om te zorgen dat je werknemer weer zo spoedig mogelijk duurzaam en verantwoord aan de slag kan.

Alle voordelen op een rij

  • Laag aansluittarief en betalen per activiteit
  • Eerste 3 weken van verzuim regie in eigen beheer
  • Uitvoering conform de Wet Verbetering Poortwachter
  • Digitaal verzuimsysteem
  • 100% Arbowet-proof
  • Grip op je verzuimkosten
  • Een vast aanspreekpunt: de casemanager

* Dit pakket wordt alleen afgesloten vanaf 30 werknemers.

Dit verzuimabonnement past bij mijn organisatie