1. Vitaliteitscoaching

  Vitaliteitscoaching

  Een vitaliteitscoach richt zich op het algehele welzijn van een medewerker en begeleidt, motiveert en enthousiasmeert medewerkers om zich lichamelijk en geestelijk fit en vitaal te voelen.

  Sommige medewerkers die kampen met verminderde energie kunnen baat hebben bij de inzet van een vitalietitscoach. Hoe ziet het traject er dan uit?

  In het eerste gesprek bespreekt de coach de motivatie en mogelijkheden van de medewerker om daadwerkelijk met leefstijl en vitaliteit aan de slag te gaan. Soms is een eenmalig gesprek  over leefstijl en advies voldoende. Zo niet, dan kan  aansluitend een coachingstraject gevolgd worden waarin de medewerker drie tot zes maanden begeleid wordt naar een gezonde en vitale leefstijl. 

  Tijdens een coachingstraject met de vitaliteitscoach gaat de medewerker aan de slag met zijn persoonlijke doelen gericht op een gezonde leefstijl en vitaliteit. De coach maakt hierbij gebruik van motiverende gesprekstechnieken gericht op het stimuleren en versterken van de intrinsieke motivatie tot verandering. 

  Onze zustermaatschappij BeLife, die deze coaching verzorgt, ziet vitaliteit als de energie in een batterij die opgeladen kan zijn of leegloopt. Er zijn verschillende factoren die daar invloed op hebben, zoals de fysieke en mentale gesteldheid, de werk-privébalans of het thema zingeving. Deze thema’s staan centraal tijdens het coachingstraject. Tijdens het traject wordt gebruik gemaakt van (digitale) ondersteuningsmiddelen en een (deels) online coaching. Het resultaat is een duurzame vooruitgang op het gebied van leefstijl en vitaliteit. 
   
  Bij het uitvoeren van Vitaliteitscoaching maken wij gebruik van de diensten van onze zusterorganisatie BeLife. Ook het offertetraject voorafgaand aan de uitvoering, en de facturatie na afloop worden door BeLife uitgevoerd.

  Meer informatie?

  Maak een bel-mij-terug afspraak.