1. Homepage
  2. Overige diensten
  3. Preventiemedewerker

  Preventiemedewerker

  De Arbowet verplicht werkgevers om zich bij het voeren van zijn arbobeleid te laten bijstaan door één of meer deskundige medewerkers. Elke organisatie met medewerkers moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een organisatie) kan uitvoeren. De preventiemedewerker helpt de werkgever bij de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet.

  De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

  Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Hiervoor biedt mkbasics.nl een training preventiemedewerker aan.

  Training Preventiemedewerker

  Wat wordt er van de preventiemedewerker verwacht? Hoe weet je welke Arbo regels er zijn? Hoe pas je ze toe in je werk? Een training Preventiemedewerker geeft antwoord op al deze vragen. De training is bedoeld voor medewerkers die de functie van preventiemedewerker (gaan) invullen en medewerkers die al belast zijn met het ontwikkelen en bewaken van arbobeleid. 

  Het programma gaat in op: de plaats, rol en positie van een preventiemedewerker; de vernieuwde Arbowetgeving en informatiebronnen; Risico Inventarisatie & evaluatie: risico’s herkennen en prioritering van risico’s; Plan van aanpak en maatregelen. 

  Alle deelnemers gaan na afloop van de training naar huis met een voor je eigen organisatie gemaakt “benodigd deskundigheidsniveau preventiemedewerker”.

  De training duurt een dag en wordt op diverse plaatsen in Nederland gegeven.

  Is er na deze training behoefte aan extra ondersteuning? Kies dan voor extra dagdeel coaching door een van onze zeer ervaren Arbo professionals bij jou op locatie. Tijdens de begeleiding kunnen naar eigen behoefte de wensen en risico’s van jouw organisatie behandeld worden.

  "Duidelijke uitleg, veel uitwisseling van informatie en kennis, geeft een goed beeld wat de taak van preventiemedewerker inhoudt."

  Direct een prijs ontvangen?

  Vraag vrijblijvend een offerte aan voor de training Preventiemedewerker.