1. Preventief Medisch Onderzoek

  Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

  • Inzicht in werkomstandigheden én vitaliteit werknemers
  • Stimuleren eigen verantwoordelijkheid
  • Verbeteren leefstijl

  Prestaties lever je met gezonde en vitale werknemers. Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is het perfecte startpunt voor optimaal presterende werknemers. Het biedt zicht op hun werkvermogen, mentale veerkracht, eventuele gezondheidsrisico’s en leefstijl. De uitkomsten van het onderzoek helpen je bij het stimuleren van gezond gedrag.

  Hoe werkt een PMO?

  Met de bevindingen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie en het advies van onze bedrijfsarts stellen we de inhoud van de online vragenlijst en het gezondheidsonderzoek voor je organisatie samen. In een ‘vitale koers sessie’ leggen we de verbinding met de ambitie en doelstellingen van de organisatie.

  Het Preventief Medisch Onderzoek kijkt zowel naar de persoon als naar de invloed van de werk- en privé-omgeving. Vanuit deze brede scope ontstaat een goed beeld van alle factoren die het werk beïnvloeden. Door de energiebronnen in beeld te brengen, vinden we de beste oplossing om de optimale inzetbaarheid te versterken.

  Hoe meer werknemers meedoen, hoe meer baat er is bij de resultaten. Dit stimuleren we onder andere met Energizers: korte, motiverende bijeenkomsten die echt aanzetten om op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met gezondheid en vitaliteit. Ook bieden we een inspirerende sessie voor leidinggevenden waarin zij handvatten meekrijgen om in gesprek te gaan met hun medewerkers over vitaliteit.

  Bij het uitvoeren van het Preventief Medisch Onderzoek maken wij gebruik van de diensten van onze moederorganisatie Arbo Unie. Ook het offertetraject voorafgaand aan de uitvoering, en de facturatie na afloop worden door Arbo Unie uitgevoerd.

  Direct een prijs ontvangen?

  Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een Preventief Medisch Onderzoek.