1. Bedrijfsfysiotherapie

  Bedrijfsfysiotherapie

  Het feit dat medewerkers verzuimen of dreigen te verzuimen van het werk, is een relevant onderwerp binnen organisaties. De reguliere fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van klachten. Veel klachten zijn werk gerelateerd of werkrelevant en van invloed op de prestaties van een medewerker. De bedrijfsfysiotherapeut is naast het opheffen en verminderen van de klachten gespecialiseerd in het begeleiden van medewerkers (ook op de werkvloer) die (dreigen te) verzuimen door lichamelijke klachten die al dan niet door het werk worden veroorzaakt, maar in alle gevallen het functioneren op het werk nadelig beïnvloeden. De bedrijfsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt met als doel lichamelijke klachten en verzuim te voorkomen. Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.

  De werkgever (en/of het gezondheidsteam), medewerker en de bedrijfsfysiotherapeut proberen samen een oplossing te vinden bij werkrelevante gezondheidsproblemen om verzuim te verminderen/voorkomen. De begeleiding van de medewerker richt zich niet alleen op de behandeling maar ook op zelfredzaamheid op het gebied van gezondheidsproblemen en duurzame gedragsverandering. Een snelle interventie is van groot belang bij uitval op de werkvloer. Wanneer de medewerker een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten kan bedrijfsfysiotherapie, afhankelijk van de polis (eventueel) vergoed worden vanuit de individuele zorgverzekering.

  Bij het uitvoeren van Bedrijfsfysiotherapie maken wij gebruik van de diensten van onze zusterorganisatie BeLife. Ook het offertetraject voorafgaand aan de uitvoering, en de facturatie na afloop worden door BeLife uitgevoerd.

  Meer informatie?

  Maak een bel-mij-terug afspraak.