1. Verantwoord ondernemen en kwaliteit

Verantwoord ondernemen en kwaliteit

Mkbasics.nl is als dochtermaatschappij van Arbo Unie een maatschappelijk betrokken organisatie, waarbij duurzame inzetbaarheid en een milieubewuste bedrijfsvoering voorop staan. We zetten ons in om, zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de keten van bedrijven waarmee we samenwerken, de bewustwording en verantwoordelijkheid van gedrag voor algehele duurzaamheid te bevorderen. Daarnaast heeft de stichting Arbo Unie tot doel de bedrijfsgezondheidszorg in Nederland te verbeteren door de winst te investeren in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van arbeid en gezondheid.
We willen de effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu verminderen. De focus ligt op het reduceren van het energie- en papierverbruik. De doelen voor milieu en MVO worden jaarlijks geformuleerd. Zo wordt inhoud gegeven aan het proces van continu verbeteren.

Kwaliteitsverbetering

Wij streven naar het continu verbeteren en verhogen van de efficiency van de bedrijfsprocessen van de ondernemingen. Het kwaliteitsmanagementsysteem geeft een aantoonbare garantie voor de kwaliteit van onze processen. Met een plan – do – check en act methodiek worden bedrijfsprocessen beoordeeld.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Arbo Unie is goedgekeurd door DNV volgens de norm ISO 9001: 2015 en het Certificatieschema arbodiensten. De certificaten zijn van toepassing op het uitvoeren van onderzoek, advies en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg.

ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging

Het zorgvuldig omgaan met gegevens van onze klanten en cliënten staat voorop in onze dienstverlening. Informatiebeveiliging en privacy zijn hierbij essentieel. Arbo Unie heeft als een van de eerste het ISO 27001 certificaat behaald in 2017. Dit certificaat staat voor het procesmatig beveiligen van de gegevens van klanten, cliënten en medewerkers. Ook beschikt Arbo Unie over de NEN7510-1:2017 voor het beveiligen van medische gegevens. Als een van de eerste arbodienstverleners in Nederland hebben we voor onze hele organisatie alle regelgeving geïmplementeerd en afdoende voorzorgsmaatregelen genomen om vertrouwelijke informatie te beschermen.

Certificatie-schema arbo-diensten

Download hier het Certificatieschema arbodiensten.