1. Waarom is het belangrijk om de adviezen van de bedrijfsarts op te volgen?

  Waarom is het belangrijk om de adviezen van de bedrijfsarts op te volgen?

  In geval van ziekteverzuim en re-integratie is het voor werkgever en medewerker zeer belangrijk om de adviezen van de bedrijfsarts op te volgen. Dat geldt ook voor de urenopbouw. Niemand kan vooraf zeggen of het gaat lukken, dat kan alleen in de praktijk duidelijk worden. Als arbodienst maken we weleens mee dat werkgever en medewerker in onderling overleg afwijken van het spreekuur advies. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Maar wat zijn de mogelijke consequenties wanneer het advies niet wordt opgevolgd? En wat kun je doen wanneer je het niet eens bent met het advies?

  Adviezen bedrijfsarts

  Sneller re-integreren dan advies

  Het gebeurt bijvoorbeeld wel eens dat een medewerker graag weer aan de slag wil en dat de werkgever hem daarin  wil steunen. Het advies van de bedrijfsarts is er echter niet voor niets en is veelal onderbouwd door opgevraagde medische informatie. Te snel re-integreren kan dan leiden tot terugval of stagnatie in herstel. Daar is uiteindelijk niemand bij gebaat.

  Langzamer re-integreren dan advies

  Omgekeerd gebeurt ook. Werkgever en medewerker zijn het erover eens dat de bedrijfsarts veel te voortvarend te werk gaat. In onderling overleg maken ze een ander opbouwschema met een hersteldatum verder in de toekomst. Ook hier zijn zowel werkgever als medewerker niet bij gebaat. Werkgever heeft hogere verzuim- en re-integratie kosten en misschien kosten voor vervanging van de zieke medewerker. De medewerker is onnodig lang (gedeeltelijk) ziek en kan daarmee terugvallen in salaris. Afhankelijk van onder welke CAO een bedrijf valt, vindt stapsgewijze terugval in salaris plaats gedurende ziekte. Ondanks dat de intentie van werkgever waarschijnlijk goed was, is dit dan uiteindelijk geen goed werkgeverschap.  Nog een belangrijke overweging is de beoordeling van het re integratieproces door UWV bij de WIA aanvraag. Als UWV van mening is dat het niet opvolgen van de adviezen van de bedrijfsarts re-integratie stagnerend heeft gewerkt, kan een loonsanctie aan werkgever worden opgelegd en moet er een derde ziektejaar worden doorbetaald. Het uitgangspunt zou dan ook moeten zijn: de mogelijkheden die een zieke medewerker heeft moeten worden benut.

   

  Niet eens met het advies?

  Alleen de bedrijfsarts, een taakgedelegeerde adviseur arbeid en gezondheid of verzuimconsulent mag adviseren over arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Ook de huisarts speelt hierin geen rol. Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn ten aanzien van het advies van de bedrijfsarts, neem dan altijd contact op met de casemanager. Hij kan het spreekuurverslag toelichten en indien nodig een overleg met de bedrijfsarts plannen. Indien medewerker, werkgever of allebei het dan nog niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts kan een deskundigenoordeel aangevraagd worden bij UWV. 

  Op de hoogte blijven?

  Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom (preventieve) arbozaken voor een gezond en vitaal bedrijf.

   

  Deel deze pagina

  Terug naar nieuwsoverzicht