1. Homepage
  2. Nieuws
  3. Chronisch ziek en werk

  Chronisch ziek en werk: informatie voor werkgevers

  Zo’n 59% van de Nederlandse bevolking heeft één of meerdere chronische aandoeningen (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, 2021). Grote kans dus dat je als werkgever een chronisch zieke medewerker in dienst hebt. Wat moet je weten over dit onderwerp in relatie tot werk? Wat kun je als werkgever doen om te ondersteunen? En hoe kun je helpen om mensen aan het werk te houden?

  Chronisch ziek 2

  Wat is een chronische ziekte?

  Een ‘chronische ziekte’ is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een aandoening waarbij geen uitzicht is op volledig herstel. Kenmerkend is dat deze ziekte vaak niet volledig te genezen is, maar eerder beheersbaar gemaakt kan worden met behandelingen, medicatie en/of levensstijlaanpassingen. Voorbeelden van chronische ziekten zijn diabetes, astma, MS, reuma, hartziekten en de ziekte van Crohn. Deze aandoeningen kunnen het dagelijks leven en het functioneren van een persoon beïnvloeden, waaronder hun vermogen om te werken.

  Wat kun je als werkgever doen?

  Veel werkgevers denken dat ze een chronisch zieke medewerker zoveel mogelijk met rust moeten laten. Dat is vaak goedbedoeld, maar dit betekent dat cruciale zaken, zoals werk en re-integratie niet (tijdig) worden besproken. Terwijl veel mensen met een chronische ziekte graag willen blijven werken. Het is essentieel om samen op een volwaardige manier naar passende oplossingen te zoeken, ondanks de gezondheidsbeperkingen en eventuele medische behandelingen. Wat kun je als werkgever nog meer doen?

  • Ga tijdig het gesprek aan
   Het is ontzettend belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan met de medewerker. Op die manier kun je in kaart brengen wat iemand nodig heeft om inzetbaar te kunnen blijven. Het advies is om open met elkaar in gesprek te gaan. Spreek daarbij duidelijk naar elkaar de verwachtingen, behoeften en mogelijkheden uit. Leg afspraken vast, zodat alles duidelijk is en er geen misverstanden kunnen ontstaan.
  • Schakel de bedrijfsarts in
   Het is goed om tijdig de bedrijfsarts in te schakelen, ook als er nog geen sprake is van een ziekmelding. De bedrijfsarts kan een belangrijke rol spelen in de begeleiding en hij kan mede richting geven aan het proces. Ook maakt hij de vertaalslag van ‘ziekte en behandeling’ naar ‘inzetbaarheid en belastbaarheid’.
  • Besteed aandacht aan dit thema
   Besteed als organisatie aandacht aan dit thema, zodat er doeltreffende ondersteuning, kennis en begrip in de eigen werkomgeving ontstaat.
  • Geef medewerkers eigen regie
   Medewerkers met een chronische ziekte weten vaak zelf heel goed wat hun ziektebeeld inhoudt en welke beperkingen er zijn: wat ze nog wél kunnen en wat minder goed gaat. Durf hen waar het kan het stuur in handen te geven: streef naar zelfmanagement.

  Subsidieregelingen

  Sociaal ondernemen wordt door de overheid gestimuleerd. Daarom kunnen werkgevers gebruikmaken van regelingen en subsidies wanneer zij iemand in dienst hebben met  bijvoorbeeld een chronische ziekte. Voor meer informatie kun je de websites van UWV en de Rijksoverheid raadplegen.

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met je vaste casemanager van mkbasics.nl. Ben je geen klant van mkbasics.nl, dan raden we je aan contact op te nemen met je eigen arbodienst voor passende ondersteuning.

  Op de hoogte blijven?

  Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom (preventieve) arbozaken voor een gezond en vitaal bedrijf.

   

  Deel deze pagina