bedrijfsarts mkbasics

  Jouw
  begeleider
  bij verzuim

  Bedrijfsarts

  De bedrijfsarts houdt zich bezig met het voorkomen van ziekteverzuim, adviseert over re-integratie, ziekte en werk en over de relatie die daartussen bestaat. Daarnaast verricht de bedrijfsarts onder andere medische keuringen en onderzoekt de gezondheidsrisico’s op de werkplek. Bij alle activiteiten ligt de focus op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemer en werkgever. 

  Als je ziek wordt, schrijft de Wet Verbetering Poortwachter voor dat je begeleidt moet worden door een bedrijfsarts. Hierin staan alle acties die uitgevoerd moeten worden beschreven.

  Afhankelijk van de aard en duur van de ziekte zal je de bedrijfsarts bezoeken, en/of een adviseur arbeid en gezondheid die werkt in taakdelegatie van jouw bedrijfsarts. De eerste afspraak vindt (afhankelijk van de verzuimoorzaak) uiterlijk in week 6 van jouw verzuim plaats. Hierna zal de WVP gevolgd worden.

  Voor alle professionals met wie je in een spreekuur contact hebt, geldt dat hetgeen wat daar wordt besproken onder het medische beroepsgeheim valt. Dit betekent dat wanneer je het verzuimspreekuur bezoekt er ook een terugkoppeling aan jouw werkgever wordt gegeven. De informatie die met een werkgever gedeeld mag worden, betreft mededelingen over mogelijke beperkingen, wat je wel of niet kan, eventuele aanpassingen van de werkzaamheden, een prognose en of zo nodig mededelingen of een behandeling wordt gevolgd (niet welke behandeling).

  Onder leiding van onze bedrijfsartsen en hun multidisciplinaire teams keer jij sterker terug naar werk, door een adequate en efficiënte aanpak.