taakdelegatie

  Samenwerken bij
  re-integratie

  Taakdelegatie

  Kom je bij ons op spreekuur, dan kan een bedrijfsarts van Arbo Unie/mkbasics.nl de taken door een collega laten uitvoeren onder zijn of haar eindverantwoording (taakdelegatie).

  Mkbasics.nl is altijd transparant over de functie van de professional waarmee je te maken krijgt. De functie vindt je op de uitnodigingsbrief en op de spreekuurrapportages. Wanneer er een probleemanalyse of een actueel oordeel wordt opgesteld, vind je daarin ook de naam van de eindverantwoordelijke bedrijfsarts. Als onder de uitnodigingsbrief of spreekuurrapportage een andere functionaris staat genoemd dan een bedrijfsarts, dan wordt er gewerkt in taakdelegatie.

  Zaken die een bedrijfsarts kan delegeren zijn o.a. het uitvoeren van het spreekuur waarbij wordt, gekeken wat de aard van de werkzaamheden is, wat de klachten en beperkingen zijn, wat de lopende behandelingen zijn. Verder kan besproken worden welke taken of aangepaste werkzaamheden je wel zou kunnen doen. Als je het daar samen over eens bent, mag de taakgedelegeerde daar ook een advies over uitbrengen aan de werkgever.

  Functionarissen die bij mkbasics.nl in taakdelegatie werken zijn adviseurs arbeid & gezondheid, artsen (niet zijnde bedrijfsartsen) en bedrijfsartsen in opleiding. Zij zijn opgeleid om taken van de bedrijfsarts op basis van taakdelegatie over te nemen. Zij overleggen bovendien regelmatig met de verantwoordelijk bedrijfsarts, die zich ervan bewust is dat de kennis en kunde van de functionarissen aan wie hij taken delegeert voldoende is en blijft. De functionarissen die in taakdelegatie werken, werken dus altijd onder de eindverantwoordelijkheid van een bedrijfsarts die tevens opleider kan zijn. Die bedrijfsarts of opleider heeft ook toegang tot het medische dossier. De bedrijfsarts houdt altijd de eindverantwoordelijkheid en er is structureel en frequent contact tussen bedrijfsarts en de adviseur arbeid & gezondheid. Belangrijk om te weten: de kwaliteit van zorg en de privacy van jou zijn hierbij geborgd.

  Zowel de bedrijfsarts als de professionals waarmee hij samenwerkt zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Jouw privacy blijft dus gewaarborgd.