1. Verzuimpreventie, hoe pak je dat aan?

  Verzuimpreventie, hoe pak je dat aan?

  Is het verzuim in jouw organisatie aan de hoge kant?
  Heb je behoefte aan tips hoe je het ziekteverzuim kunt terugdringen en voorkomen?
  Hieronder vind je negen slimme manieren om het ziekteverzuim in jouw organisatie terug te dringen.

  Verzuimpreventie

  1. Verzuimpreventie door duidelijkheid over procedures

  Zorg ervoor dat het ziektebeleid en de daarmee verband houdende procedures voor iedereen duidelijk zijn. Met wie moeten werknemers contact opnemen wanneer ze ziek zijn en op welke manier moeten zij dat doen? Er moet ook duidelijkheid zijn over de manier waarop met verzuim wordt omgegaan. Eerlijkheid en consistentie zijn belangrijk. Als je wil dat mensen het systeem respecteren, dan moet het systeem dat respect ook waard zijn.

  2. Verzuimpreventie door betrokkenheid

  Bied tastbare steun aan mensen die door ziekte meer dan twee dagen verlof nodig hebben. Stuur een kaartje namens het hele team en informeer of er iets is dat de organisatie kan doen om te helpen. Laat weten dat iemand wordt gemist en gewaardeerd. De meeste mensen voelen zich kwetsbaar als ze ziek zijn. Een betrokken werkgever kan veel goeds doen en helpt hen waarschijnlijk ook weer sneller op de been. Maar sla er niet in door. Ga de zieke dus niet elke dag opbellen en berichten sturen, want dat kan juist weer als druk worden ervaren en averechts werken.

  3. Ziekteverzuim terugdringen door andere verlofmogelijkheden te bieden

  Biedt de mogelijkheid van het opnemen van niet medisch-verlof en flexibele werktijdregelingen, zodat mensen hun privéleven en werk in balans kunnen houden zonder hun toevlucht te moeten nemen in ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het ziekteverzuim tijdens de schoolvakanties toeneemt, wanneer ouderlijke verantwoordelijkheden concurreren met werkverantwoordelijkheden. Door als werkgever de mogelijkheid te bieden om thuis te werken, voorkom je dat werknemers zich genoodzaakt zien zich ziek te melden.

  4. Preventie van verzuim door een positieve werkomgeving

  Zorg voor een positieve werkomgeving, waarin medewerkers zich gehoord en betrokken voelen. Als werknemers het verschrikkelijk vinden om naar kantoor te gaan, is de kans groter dat zij zich vaker ziekmelden. Een positieve werkomgeving is een werkplek waar naar werknemers wordt geluisterd, de werklast haalbaar en eerlijk is en sociale steun wordt aangemoedigd. Als de werkplek een positieve werkplek is, zullen werknemers er graag willen zijn.

  5. Ziekteverzuim terugdringen door duidelijkheid over baanbehoud

  Pak eventuele zorgen over het behoud van de baan aan. Werknemers die het gevoel hebben dat hun baan niet zeker is, hebben de neiging meer ziektedagen op te nemen dan degenen die weten dat ze een stabiele baan hebben. Laat werknemers weten waar ze aan toe zijn, ook als het negatief nieuws is. Zekerheid vermindert het ziekteverzuim.

  6. Verzuimpreventie door conflictmanagement

  Laat conflicten op de werkvloer niet dooretteren. Conflicten tussen werknemers onderling en tussen leidinggevenden en ondergeschikten kunnen schadelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Het is zaak  ze snel en effectief op te lossen, anders leiden ze geheid tot meer verzuim. Niet alleen omdat mensen niet meer met elkaar in een ruimte willen werken, maar ook omdat het leidt tot meer stress en mogelijk zelfs tot burn-out. Ga dus actief om met conflicten en bied zo nodig bemiddeling/mediation aan.

  7. Tegengaan van ziekteverzuim door uiten van waardering

  Uit waardering voor goed werk. Beloon medewerkers met complimenten en/of een financiële bonus. Waardering krijgen voor het werk dat je doet, is voor iedereen belangrijk. Het zorgt ervoor dat je je meer betrokken voelt bij je werk. Bovendien zal een werknemer die zich gewaardeerd voelt om het werk dat hij verricht, zich minder snel ziekmelden.

  8. Verzuimpreventie door empathisch leiderschap

  Wees empathisch. Ga niet moeilijk doen als iemand een keer wat eerder van kantoor weg moet omdat hij naar een behandelaar moet. Als je bij dit soort zaken heel principieel de prikklok erbij haalt, zal diegene zich misschien de volgende keer ziekmelden. Het is geven en nemen. Als je als werkgever oog hebt voor de (privé)omstandigheden van werknemers, zorg je ervoor dat er minder vaak naar ziekmelding hoeft te worden uitgeweken.

  9. Preventie ziekteverzuim door investeren in gezonde werknemers

  Investeer in manieren om ziekteverzuim te beheersen en terug te dringen. Verzuimpreventie krijgt vaak vleugels wanneer er binnen de organisatie wordt geïnvesteerd in de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van een Preventief Medisch onderzoek ( PMO) en daaraan gekoppeld activerend vitaliteitsplatform, maar ook door mensen handvatten te geven om hun werk-privébalans te bewaken en door het aanbieden van gezonde lunchopties in de kantine. Werkgevers die werk maken van de duurzaam inzetbaarheid van hun medewerkers zien betere bedrijfsresultaten tegemoet, door een hogere output en lagere verzuimkosten. Want vitale werknemers zitten beter in hun vel, presteren beter, zijn fijne collega’s en minder vaak ziek!

  Mkbasics.nl en de andere labels die onder het Arbo Unie concern vallen kunnen u als werkgever daarbij ondersteunen en adviseren.

  Neem voor nadere informatie contact op met uw casemanager.

  Deel deze pagina