Wereldkankerdag

Vandaag, 4 februari, is het Wereldkankerdag. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én voor hun naasten of nabestaanden - te onderstrepen. Dit jaar staan de zogenoemde 'late gevolgen' van kanker centraal. Voor veel mensen die kanker hebben gehad, wordt het leven nooit meer zoals het was. Zij worden onder meer belemmerd door vermoeidheid, angst voor terugkeer van de ziekte, verminderde concentratie of relationele problemen.

Volgens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) krijgen jaarlijks tussen de 30.000 en 40.000 werkenden de diagnose kanker. Een enorme persoonlijke impact. Natuurlijk voor de gezondheid maar ook op het werkgebied. Kanker op de werkvloer is een lastig thema. Een goed gesprek en contact tussen werkgever en werknemer is cruciaal. Een succesvolle re-integratie bij kanker begint al vroeg, tijdens de behandelingen. Een goede werkrelatie, contact met de werkvloer en kennis van wet- en regelgeving zorgen dat een werknemer sneller zijn werk kan hervatten. De Roadmap Werkkracht bij kanker, opgesteld door het NFK, geeft inzicht en maakt stappen bespreekbaar tussen werkgever en werknemer.

Daarnaast heeft het NFK 5 tips voor de wekgever opgesteld, om werknemers met kanker goed te begeleiden.

1. Blijf met elkaar in gesprek
Kanker is heel ingrijpend, maar blijf in gesprek met elkaar. Houd rekening met de ziektefase, zet geen druk maar bied begeleiding en ondersteuning om bij elkaar betrokken te blijven. Stem met elkaar af hoe en wanneer met elkaar gecommuniceerd wordt.

2. Ondersteun leidinggevende en collega’s
Oprechte belangstelling voor de persoon zelf zorgt voor een vertrouwensband. Deze basis is nodig om over en weer te kunnen vertellen waar men tegenaan loopt, zodat mogelijke problemen samen opgelost kunnen worden. De HR-professional of werkgever kan de leidinggevende en collega's ondersteunen om deze band optimaal te houden. Daarnaast deelt de HR-professional of werkgever informatie over de wet en regelgeving bij verzuim en het verzuimbeleid binnen de organisatie.

3. Doorbreek het taboe op de werkvloer
Informatie geven en delen voorkomt dat er zelf invulling wordt gegeven aan het ziektebeeld. Het organiseren van een bijeenkomst over kanker kan het taboe op de werkvloer doorbreken.

4. Zorg voor de juiste expertise
Vaar niet alleen op de wet- en regelgeving bij ziekte maar laat je bijstaan door goede partijen. Zorg als als werkgever of HR-professional ervoor dat je de juiste partijen inschakelt die ervaring hebben met de begeleiding bij kanker. Kies een partij die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, zodat er naar behoefte ondersteuning kan plaatsvinden en er geen onnodige of verkeerde intervisies worden ingekocht.

5. Stuur op benutbare mogelijkheden
Laat de werknemer zelf meedenken wat wel kan en wat niet. Stuur zo nodig bij, maar laat de werknemer zelf oplossingen aandragen om de eigen regie te ontwikkelen en te stimuleren. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al een grote verandering zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

Meer informatie? Kijk op de website van Wereldkankerdag of op de website van NFK.