Verwerkersovereenkomst overeenkomstig de AVG privacy wetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Eén van de gevolgen is dat, wanneer u derden laat werken met persoonsgegevens waar u verantwoordelijk voor bent, u verplicht bent een verwerkersovereenkomst af te sluiten en te zorgen dat alle daarin opgenomen regels worden nageleefd. 
 
Mkbasics.nl biedt haar relaties de mogelijkheid om gebruik te maken van VerzuimSignaal. Leverancier van VerzuimSignaal is Unit4. U als werkgever blijft voor de persoonsgegevens in VerzuimSignaal verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoelt in de AVG. Voor het gebruik van VerzuimSignaal geldt dat er een Verwerkersovereenkomst met Unit4 opgesteld moet worden. Mkbasics.nl heeft het initiatief genomen om met Unit4 goede afspraken te maken en deze vast te leggen in een Verwerkersovereenkomst. U kunt als klant van mkbasics.nl hiervan ook gebruik maken. Als u hiervoor kiest zijn geen verdere stappen noodzakelijk. Download de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst.

De Verwerkersovereenkomst is hier in te zien of te downloaden. 
 
Voor vragen over de verwerkersovereenkomst kunt u contact opnemen met Anita Groenewoud (06 52500032) of uw casemanager.