Vakantie tijdens ziekte of ziekte tijdens vakantie: hoe zit het nu eigenlijk?

De vakantieperiode komt dichterbij. Een goed moment om in kaart te brengen wat je als werkgever moet doen wanneer een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie of wanneer een al ziekgemelde werknemer op vakantie wil.

Ziekmelding werknemer tijdens vakantie
Tijdens een rondje scooter rijden door de bergen een val gemaakt of iets te exotisch gegeten. Op vakantie zit een ongeluk of ziektekiem vaak in een klein hoekje. Werknemers kunnen zich dan ziekmelden vanaf het vakantieadres. Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Het is in eerste instantie verstandig om in het verzuimreglement regels op te nemen over ziekte tijdens de vakantie. Het is belangrijk dat de regels in het verzuimprotocol vooraf bij alle werknemers bekend zijn, anders kun je je er niet op beroepen.

  • Tijdens een ziekmelding in het buitenland gelden dezelfde regels als een ziekmelding in Nederland. De werknemer dient zich voor een bepaald tijdstip ziek te meldenbij zijn directe leidinggevende.
  • Een zieke werknemer moet ook tijdens zijn vakantie bereikbaar zijn voor de werkgever en de arbodienst. Hij moet een adres of telefoonnummer doorgeven waarop de werkgever hem kan bereiken.
  • De werknemer moet zich in de vakantieplaats onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen verzamelen. De werknemer overhandigt deze medische gegevens na terugkomst aan de arbodienst.
  • Als zijn fysieke toestand het toelaat, keert de werknemer zo snel mogelijk terug naar Nederland. Is de vakantietermijn om en kan de werknemer op medische gronden nog niet terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen.
  • Is de werknemer weer thuis? Dan neemt hij zo snel mogelijk contact op met de werkgever en de arbodienst zodat hij kan worden opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, behoudt hij de vakantiedagen waarop hij ziek was. Deze dagen worden namelijk gezien als ziektedagen. De werknemer heeft dus het recht om de vakantiedagen waarop hij ziek was, later opnieuw op te nemen mits hij zich houdt aan het verzuimprotocol.

Zieke werknemer wil op vakantie
Mag een ziekgemelde werknemer op vakantie gaan? Kort gezegd: Ja, dat mag. Mits zijn re-integratie en/of herstel niet door deze vakantie belemmerd wordt. Win daarom eerst advies in bij de bedrijfsarts. Hij kan op medische gronden beoordelen of de vakantie schadelijk is voor het herstel.