RI&E: imago & productiviteit verbeterend!

“Als je de RI&E op de juiste manier inzet, met een helder doel en een bijpassende aanpak, is het een effectieve investering”, aldus Paul Beumer, veiligheidskundige. “Dan draagt de RI&E bij aan kwaliteitsverbetering, een hogere productiviteit en zelfs een beter imago.” Een waardevolle RI&E begint met een goede voorbereiding. Paul: “Het is belangrijk om helder te hebben wat je ermee wilt bereiken. 

Wil je bijvoorbeeld vooral in kaart brengen wat het effect is van de toegenomen werkdruk in je organisatie? Je richten op de risico’s van onregelmatige werktijden? Of juist inzoomen op veilig werken? Op die manier voorkom je dat je RI&E een veelkoppig monster wordt. Aan een rapport met tig knelpunten waar medewerkers zich niet in herkennen, heb je weinig. Beter is het om prioriteiten te stellen en voor een passende opzet te kiezen. Zodat het een uitvoerbaar plan van aanpak oplevert, met effectieve en betaalbare oplossingen." 

Effect en voortgang
Is de RI&E uitgevoerd, dan heb je als werkgever een overzicht van knelpunten en concrete adviezen om die aan te pakken. Paul: “Die adviezen ga je als werkgever omzetten in een Plan van Aanpak: een overzicht van concrete acties die je uitvoert om de knelpunten aan te pakken. Het is handig om de RI&E en het Plan van Aanpak digitaal te hebben, omdat je dan makkelijk de voortgang van het plan van aanpak kunt bewaken en de effecten van de maatregelen die je neemt, in kaart kunt brengen. Zo zorg je dat de RI&E niet ophoudt bij het vaststellen van knelpunten en een lijst aanbevelingen, maar dat er ook echt iets gebeurt om risico’s te verkleinen en de kwaliteit van de processen te verbeteren. Wij helpen je daar graag bij.”

Meer weten?
Wil je een RI&E op een praktische en doeltreffende manier aanpakken? Neem dan contact op met je casemanager of via sales@mkbasics.nl.

Tijdens de week van de RI&E (15-19 juni): gratis informatie & advies

De RI&E is verplicht voor uw als werkgever. Voor elke werkgever. Echter de mate waarin verschilt door de omvang van uw bedrijf. Graag informeren wij u wat voor u van toepassing is. Tijdens de week van de RI&E kunt u gebruik maken van een gratis adviesgesprek met één van onze deskundigen. Wij bespreken dit graag met u online, telefonisch of evt. persoonlijk bij u op locatie. We informeren u graag over de RI&E en hieruit voortkomende aandachtspunten. Wij informeren u graag of u volledig voldoet aan de huidige wet en regelgeving. Meld u aan bij uw casemanager of via sales@mkbasics.nl.