Hoe voer ik verzuimgesprekken?

Wanneer een werknemer afwezig is vanwege ziekte, is dat erg vervelend voor zowel werknemer als werkgever. Een verzuimgesprek is daarom een essentieel onderdeel van een goed verzuimbeleid en kan een instrument zijn om ziekteverzuim te verlagen. Een verzuimgesprek is een gesprek tussen HR/leidinggevende en de zieke werknemer over het verzuim. Het kan gaan om een telefonisch contact bij ziektemelding, een (telefonisch) vervolggesprek, een gesprek tijdens langdurig verzuim of een gesprek met een werknemer die frequent verzuimt. Deze gesprekken gaan niet over de medische kant van het verzuim, maar hebben het doel om inzicht te krijgen in zaken zoals het overdragen van werk, een inschatting van de verzuimduur en het maken van (vervolg)afspraken.

Om je te helpen bij het voeren van verzuimgesprekken hebben wij een spectsheet gemaakt, welke je hier kunt downloaden.