Arbowet per 1 juli 2017

Per 1 juli aanstaande wordt de nieuwe Arbowet van kracht. De nieuwe Arbowet ziet toe op het versterken van de preventiemedewerker, versterken van de positie van de bedrijfsarts en een basiscontract tussen werkgever en de arbodienst/ bedrijfsarts.  

Preventiemedewerker
Voor (het aanstellen van) de preventiemedewerker is er instemmingsrecht nodig van de OR/ personeelsvertegenwoordiging en deze heeft het recht om met de arbodienst te overleggen naar eigen inzicht.

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts krijgt de tijd om bedrijfsziekte te onderzoeken naar eigen inzicht, heeft het recht zich te begeven op de bedrijfsvloer, heeft tijd beschikbaar voor overleg met de preventiemedewerker en/of OR om te beoordelen en te adviseren hoe preventie wordt vormgegeven. Daarnaast is er voor de werknemer direct toegang tot de bedrijfsarts en als de werknemer het niet eens is met de bedrijfsarts kan hij/ zij een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

Basiscontract
In het contract met je arbodienst moet staan hoe de betrokkenheid is geregeld bij de begeleiding bij ziekte, de toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer, de toegang tot de bedrijfsarts inclusief second opinion, hoe wordt omgegaan met onderzoeken en melden van beroepszieken, hoe de klachten-procedure werkt, hoe de uitvoering van de RI&E is geregeld, de PAGO en de eventuele  aanstellings-keuring.

Door deze nieuwe wetgeving wordt er meer aandacht voor preventie en verbeterde kwaliteit van arbodienstverlening voor medewerkers beoogd. Dit lijkt op het eerste gezicht wellicht gedoe, echter in de praktijk biedt het een handige leidraad hoe om te gaan met verzuim en vitaliteit binnen het bedrijf.

Indien u nu een contract heeft met een arbodienst moet u de contractuele punten hebben geregeld voor 1 juli 2018, stapt u na 1 juli 2017 over dan dient het nieuwe contract te voorzien in de vermelde punten. Indien u klant bent van mkbasics.nl zullen wij u tijdig van de juiste documenten voorzien.

Klik hier voor een handige flyer over de nieuwe Arbowet. Aangezien de wetgeving omtrent de second opinion nog niet rond is ook meer informatie daarover. Lees hier meer over de second opinion.

Heeft u vragen over de nieuwe Arbowet, neem contact op met je casemanager.